Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

E V E R Y N I G H T

Tuyệt đối không phải là một đứa thích suy tư lãng mạn.

Chỉ là khi bước ra ta nhìn thế giới, thế giới quay tròn luôn có những khía cạnh khác không tròn .

Một đứa nông cạn, trẻ con và ngang bướng, đôi khi cũng có thể có những khía cạnh khác.


Khác.

Rất khác.


...

Vậy thôi .Apr 15 '12

Có lúc tôi cứ ngồi chờ đợi mãi một điều gì ‘đang’ đến với mình. Nhưng có lúc tôi cứ ngồi, chờ đợi chẳng vì một điều gì cả.
.
Giữ cho bản thân im lặng một lúc lâu.
Lâu thật là lâu..

Có lúc tôi cứ ngồi chờ đợi mãi một điều gì ‘đang’ đến với mình. Nhưng có lúc tôi cứ ngồi, chờ đợi chẳng vì một điều gì cả.

.

Giữ cho bản thân im lặng một lúc lâu.

Lâu thật là lâu..

  1. bonchiotthethird reblogged this from bonchiot
  2. bonchiot posted this